‘หลังจากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Hive Corps ทำให้ลูกค้าในโซเชี่ยลได้รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โดดเด่น ทำให้เกิด brand awareness ในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั่วประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับทางนิลสุวรรณฟู้ดเป็นอย่างมาก ขอบคุณ Hive Corps ครับ’ -มารุต เรียงวรานนท์ CEO นิลสุวรรณกรุ๊ป-

คุณมารุต เรียงวรานนท์CEO นิลสุวรรณกรุ๊ป