15 เงื่อนไขที่ร้านอาหารต้องรู้ หลังปลดล็อกดาวน์

เราจะเห็นได้ว่า ช่วงนี้ร้านอาหารหลายร้านได้มีการปลดล็อกดาวน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้มีการออกนโยบายอย่างเคร่งครัดให้ร้านอาหารปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 มาดูกันว่า มีเงื่อนไขใด ที่เจ้าของร้านต้องปฏิบัติตามบ้าง  ตรวจคัดกรองอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกคน เว้นระยะการทานอาหารในร้าน ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร งดให้บริการร้านอาหารประเภทลูกค้าประกอบอาหารที่โต๊ะเอง เช่น ชาบู สุกี้ และปิ้งย่าง งดให้บริการบุฟเฟต์ที่ลูกค้าหยิบหรือตักเอง แต่สามารถให้บริการอาหารบุฟเฟต์ที่สั่งจากรายการอาหารได้ งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดการเล่นดนตรี หรือแสดงสด มีฉากใสกั้นระหว่างลูกค้า และอาหาร จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ ที่บริเวณจุดเข้า-ออก และบริเวณที่ต่างๆ ในร้าน ทำความสะอาดสุขาทุกชั่วโมง หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้งดให้บริการสุขา ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกครั้งเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ ทำความสะอาดพื้นทางเดิน ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู และเคาท์เตอร์ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ร้านอาหารที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องมีมาตรการเปิด-ปิดร้านอาหารเป็นช่วงเวลา เพื่อเว้นช่วงเวลาในการทำความสะอาด และระบายอากาศทุก 2-3 ชั่วโมง มีมาตรการในการทำความสะอาดภาชนะ…