สิ่งที่เจ้าของร้านต้องรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนร้านอาหาร!

เรื่องข้อผิดพลาดสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้ร้านอาหารจำนวนไม่น้อยต้องประสบกับภาวะขาดทุน หรือต้องปิดกิจการลงภายในเวลาไม่นาน นั่นเป็นเพราะเจ้าของร้านไม่มีการวางแผนหรือไม่รู้โครงสร้างต้นทุนมาก่อน ดังนั้น ในการทำร้านอาหาร ก่อนอื่นเจ้าของร้านจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแผนธุรกิจ โครงสร้าง และต้นทุนหลักของร้านคุณนั้นเป็นแบบไหน? รู้ต้นทุนร้านอาหารทั้งหมด เจ้าของร้านต้องวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาให้ได้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งหลักๆ ต้นทุนแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ค่าใช้จ่ายหลัก (Direct Cost) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบในอาหารทั้งหมด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และค่าใช้จ่ายโสหุ้ย (Overhead Cost) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารทั้งหมด ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง และค่าเช่าสถานที่ (ในกรณีที่มี) ซึ่งเจ้าของร้านต้องหาสัดส่วนทั้งหมดออกมาให้ได้ว่า ร้านอาหารของคุณนั้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านใดบ้าง กำหนดมาตรฐานต้นทุน ในขั้นตอนนี้ อาจยากสำหรับมือใหม่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ร้านอาหารต้องพยายามเรียนรู้ และกำหนดเองว่าในอาหาร 1 จาน จะขายราคาเท่าไหร่? ซึ่งราคาขายนี้ต้องรวมกับต้นทุนอื่นๆ ที่กำหนดไว้แล้ว โดยยกตัวอย่าง ถ้าคุณจะขายข้าวต้มหมูสับ ปริมาณ 200 กรัม ต้องมีต้นทุนอะไรบ้าง และจะตั้งราคาขายกี่บาท? เทคนิคกำหนดราคาขาย เจ้าของร้านต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบไปด้วย เพื่อให้สามารถตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม และลูกค้าเองก็ยินดีที่จะจ่ายราคาอาหารนั้นๆ   Profit oriented > Margin? คือ การกำหนดราคาบนพื้นฐานของกำไร Cost oriented…